Спеціальність 053 “Психологія”

 

Шановні студенти!

На цій сторінці ви можете ознайомись зі змістом вибіркових дисциплін психологічного спрямування.

Перший (бакалаврський) рівень

І курс (ІІ семестр):


ІІ курс (ІІІ семестр):

ІІ курс (VІ семестр):


ІІІ курс (V семестр):

ІІІ курс (VІ семестр):


IV курс (VІІ семестр):

IV курс (VІІІ семестр):


Другий (магістерський) рівень

І семестр

ІІ семестр


 

 

 

Каталог вибіркових дисциплін з інших ОП