Спеціальність 053 “Психологія”

 

Шановні студенти!

На цій сторінці ви можете ознайомись зі змістом дисциплін за вибором психологічного спрямування.

Перший (бакалаврський) рівень

І курс, І семестр:

І курс, ІІ семестр:


ІІ курс, ІІІ семестр:

ІІ курс, ІV семестр:


ІІІ курс,V семестр:

ІІІ курс, VІ семестр:


IV курс, VII семестр:

ІV курс, VIІІ семестр:


Другий (магістерський) рівень

І семестр

ІІ семестр

Каталог навчальних дисциплін для обрання студентами спеціальності 053 “Психологія” як вибіркових дисциплін з іншої освітньої програми