ВІТАЄМО НА САЙТІ!


Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» понад 25 років. До складу факультету перекладознавства кафедра увійшла в 2019 році. Сьогодні вона об’єднує 16 спеціалістів психологів та педагогів, серед яких 3 докторів наук та 9 кандидатів наук, 3 професори та 7 доцентів.

Кафедра психології, педагогіки і туризму здійснює навчальний процес на всіх факультетах і забезпечує профільну підготовку бакалаврів та магістрів за напрямом 053 «Психологія».
Навчання тісно пов’язане з набуттям практичних вмінь та навичок в галузі психодіагностики, психокорекції, психологічного консультування, групової роботи, тощо. У зв’язку з цим налагоджено чітку систему проходження практики нашими студентами.

Одним з основних завдань кафедри є забезпечення адаптації майбутніх фахівців до сучасних вимог роботодавців. Відтак, наші випускники мають такі конкурентні переваги:

 • високий рівень загальної теоретичної і практичної підготовки;
 • вільне володіння англійською мовою, ґрунтовне вивчення якої в лінгвістичному університеті передбачено програмою підготовки фахівців-психологів, що, безперечно, розширює їхні можливості в плані працевлаштування;
 • володіння вміннями і навичками науково-дослідницької і проектної роботи;
 • поряд із всебічним і ґрунтовним вивченням матеріалу передбаченого класичними програмами підготовки фахівців-психологів, наші студенти мають унікальну можливість ознайомлення з теорією і практикою авторського підходу у психологічному консультуванні, розробленого проф. Бондаренком О.Ф. – етичний персоналізм.

Досвідчений і висококваліфікований колектив кафедри забезпечує:

 • якісне орієнтування своїх студентів у професії, що стає запорукою їхнього подальшого успішного професійного самоздійснення. Наші випускники успішно працюють у ряді державних та комерційних установ, зокрема у сферах:
 • науково-педагогічної діяльності;
 • психологічних служб в системі освіти;
 • психологічного консультування;
 • управління персоналом (HR);
 • реклами та зв’язків з громадськістю (PR);
 • найбільш амбітні та активні стають ініціаторами та керівниками власних проектів, зокрема у сфері громадської діяльності та безпосередньо психологічної допомоги.

Освітня програма- магістерський рівень 2020