Силабуси дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень 

І курс:

ІІ курс:

ІІІ курс:

ІV курс:

Другий (магістерський) рівень

  • Клінічна психодіагностика
  • Сімейне та дитяче психологічне консультування
  • Етичний персоналізм як вітчизняна традиція психологічного консультування
  • Дефектологія
  • Психологічні аспекти корекційно-розвивальної роботи
  • Теоретико-методологічні основи психологічних досліджень