Спеціальність 035″Філологія”, 014 “Середня освіта” 073″Менеджмент”, 075″Маркетинг”, 081″Право”, 242″Туризм”

Шановні студенти!

На цій сторінці ви можете ознайомись зі змістом вибіркових дисциплін з психології, що пропонуються для студентів усіх ОП

Перший (бакалаврський) рівень

І – IV курс


 


Другий (магістерський) рівень

І семестр