Спеціальність 035″Філологія”, 073″Менеджмент”, 075″Маркетинг”, 081″Право”, 242″Туризм”

Шановні студенти!

На цій сторінці ви можете ознайомись зі змістом вибіркових дисциплін з психології, що пропонуються для студентів всіх ОП

Перший (бакалаврський) рівень

І курс


ІІ курс


ІІІ курс


ІV курс


 

Другий (магістерський) рівень

І семестр


ІІ семестр