Психологія для студентів філологічних спеціальностей (ф-т германської філології)

Під час теоретичного викладу навчального матеріалу з дисципліни «Психологія» студенти ознайомляться з основними положеннями вітчизняної та зарубіжної психології щодо природи психіки та предмету психологічної науки, сучасним станом психологічної науки, психологічними теоріями, концепціями та сучасними поглядами на проблему пізнавальної та регулятивної функції мислення. Вивчення теоретичних тем  курсу буде межувати із семінарськими заняттями. Студенти будуть залучатися до аналізу прикладів із практики, оскільки саме в конкретній життєвій ситуації особистості розкривається взаємодетермінація суб’єкта і об’єкта, синтетична, цілісна природа людини.  Саме тому навчальною програмою передбачено виконання самостійних робіт студентів з курсу «Психологія».

Завдання курсу полягає у:

  • розкритті феноменології психічного та специфіки предмету психології як науки;
  • з’ясуванні принципів, методів, стану та структури сучасної психології;
  • презентації пізнавальної та регулятивної функції психіки;
  • виявленні психологічних особливостей людини за допомогою психологічних тестів;
  • формуванні цілісного уявлення про психологічні особливості людини як чинники її успішної діяльності;
  • сприянні розвитку адекватної самооцінки студентів;
  • підвищенні загальної та психологічної культури.

Практикум з загальної психол_ Волошина, Долинська та ін.

Психологія методичні рекомендації 2013

Рекомендована література

Питання до іспиту_філологи