Відділення психології

Основи психології (для студентів непсихологічних спеціальнсотей). Електронний підручник

Етнопсихологія-методичні рекомендації

Загальна психологія-методичні рекомендації (для студентів непсихологічних спеціальностей)

Психологія-методичні-рекомендації (для студентів непсихологічних спеціальностей)

Курсова робота_методика написання та захисту

Психологічна практика в закладах освіти 

Анатомія та фізіологія нервової системи

Вікова психологія

Диференціальна психологія

Загальна психологія (вступ до психології)

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Експериментальна психологія

Етичний персоналізм

Клінічна психологія

Клінічна психодіагностика

Математчні методи у психології

Основи психосоматики

Патопсихологія

Політична психологія

Практикум із соціальної психології

Психодіагностика

Психологія здоров’я

Психологія спілкування (для студентів непсихологічних спеціальностей)

Соціальна психологія

Теоретичні та методологічні проблеми психологічних досліджень

Етнопсихологія-методичні рекомендації