Опитування

Опитування студентів з питань ефективності освітньої діяльності КНЛУ. 053 Психологія. 2021-2022 н.р. Опитування проводиться щосеместрово

Опитування студентів щодо дотримання академічної доброчесності. Опитування проводиться щорічно

Опитування студентів щодо організації освітнього процесу (053 Психологія). Опитування проводиться щорічно

Анкета для роботодавців та інших стейкхолдерів (о53 Психологія). Анкета відкрита для заповнення протягом навчального року

Анкета випускника. (053 Психологія). Анкета відкрита для заповнення протягом навчального року

Опитування керівників від баз практики з психологічної діагностики та шкільного консультування. Опитування проводиться після завершення терміну практики