Робочі програми дисциплін

І курс:

 • Загальна психологія
 • Практикум із загальної психології
 • Математичні методи  в психології
 • Основи анатомії та фізіології нервової системи

ІІ курс:

 • Загальна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Профорієнтація та профвідбір
 • Соціальна психологія
 • Практикум із соціальної психології
 • Диференціальна психологія

ІІІ курс:

 • Загальна психологія
 • Вікова психологія
 • Клінічна психологія
 • Нейропсихологія
 • Педагогічна психологія
 • Сучасні теорії психології розвитку
 • Психодіагностика

ІV курс:

 • Диференціальна психологія
 • Патопсихологія
 • Практикум з групових форм роботи
 • Історія психології
 • Основи психологічного консультування та психотерапії
 • Психологічна служба в системі освіти

Другий (магістерський) рівень

 • Клінічна психодіагностика
 • Сімейне та дитяче психологічне консультування
 • Етичний персоналізм як вітчизняна традиція психлогічного консультування
 • Дефектологія
 • Психологічні аспекти корекційно-розвивальної роботи
 • Теоретико-методологічні основи психологічних досліджень