Вступнику

Кафедра психології і туризму

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за cпеціальністю 053 «Психологія» понад 25 років.

Підготовка здійснюється за освітніми програмами:

 • Практична психологія (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);
 • Психологічні дослідження і консультування (другий (магістерський) рівень вищої освіти).


Навчання тісно пов’язане з набуттям практичних вмінь та навичок в галузі психодіагностики, психокорекції, психологічного консультування, групової роботи, тощо. У зв’язку з цим налагоджено чітку систему проходження практики нашими студентами.

Одним з основних завдань кафедри є забезпечення адаптації майбутніх фахівців до сучасних вимог роботодавців. Відтак, наші випускники мають наступні конкурентні переваги:

 • високий рівень загальної теоретичної і практичної підготовки;
 • вільне володіння англійською мовою, ґрунтовне вивчення якої в лінгвістичному університеті передбачено програмою підготовки фахівців-психологів, що, безперечно, розширює їхні можливості в плані працевлаштування;
 • володіння вміннями і навичками науково-дослідницької і проектної роботи;
 • поряд із всебічним і ґрунтовним вивченням матеріалу передбаченого класичними програмами підготовки фахівців-психологів, наші студенти мають унікальну можливість ознайомлення з теорією і практикою авторського підходу у психологічному консультуванні, розробленого проф. Бондаренком О.Ф. – етичний персоналізм.

Досвідчений і висококваліфікований колектив кафедри забезпечує:

 • якісне орієнтування своїх студентів в професії, що стає запорукою їхнього подальшого успішного професійного самоздійснення. Наші випускники успішно працюють у ряді державних та комерційних установ, зокрема у сферах:
 • науково-педагогічної діяльності;
 • психологічних служб в системі освіти;
 • психологічного консультування;
 • управління персоналом (HR);
 • реклами та зв’язків з громадськістю (PR);
 • найбільш амбітні та активні стають ініціаторами та керівниками власних проектів, зокрема у сфері громадської діяльності та безпосередньо психологічної допомоги.

З встановленим переліком документів для вступу, актуальними нормативними документами та наказами які регламентують прийом абітурієнтів до Київського національного лінгвістичного університету в 2022 році Ви можете ознайомитись на офіційному web-сайті приймальної комісії .

Приймальною комісією Київського національного лінгвістичного університету підготовлено відеоконсультації для вступників, з яких Ви можете дізнатися про правила, процедури й етапи вступу для здобуття ступенів бакалавра і магістра.

Отримати доступ до відеоконсультацій можна за покликаннями:

• для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра: 

• для вступників на навчання для здобуття ступеня магістра: 

Рекомендуємо вступникам підписатися на офіційний Телеграм-канал ПК КНЛУ https://t.me/pk_knlu, аби бути в курсі актуальних подій вступної кампанії 2022 року.

Детальну інформацію щодо вступу до Київського національного лінгвістичного університету Ви можете отримати також за телефоном
(044) 529-82-86, або по e-mail: pk@knlu.edu.ua
Адреса приймальної комісії:
м. Київ, вул. Велика Васильківська 73, каб. 102.