Психологія для студентів філологічних спеціальностіей (переклад)

Психологія – наука, знання з якої є необхідними для фахівців різних професій, а від так, кожний студент-випускник ВНЗ має володіти та застосовувати психологічні знання в житті, в реальності та в практичній діяльності, допомагаючи собі та іншим адекватно сприймати оточуючий світ і створюючи комфортні міжособисті стосунки.

Професійна підготовка майбутніх спеціалістів не повинна обмежуватися тільки оволодінням спеціальними знаннями, уміннями, навичками. Виконуючи професійні функції, людина завжди реалізує себе як особистість, цілісно реагуючи на ситуації, які виникають, вступаючи у взаємодію із іншими учасниками професійних стосунків, формуючи систему індивідуальних цінностей. Достатній рівень психологічної компетентності дозволить реалізувати майбутньому спеціалісту власний творчий потенціал та сприятиме процесам соціальної та професійної адаптації.

Завдання-до-семінарських-занять-з-психології-для-перекладачів

Завдання-до-самостійної-роботи-з-психології-для-перекладачів

Питання до заліку з психології для перекладачів