Психодіагностика

Дисципліна "Психодіагностика" входить до блоку клінічних дисциплін. Вона викладається на III році навчання у другому семестрі для студентів напряму підготовки "психологія". Метою викладання навчальної дисципліни «Психодіагностика» є ознайомлення студентів з історією розвитку і сучасним станом психодіагностики, організацією і проведенням психодіагностичного дослідження, найбільш відомими сучасними психодіагностичними методиками, прийомами збору, обробки та інтерпретації одержаних даних; створення у студентів чіткого уявлення про психодіагностичне дослідження та вміння його проводити самостійно, досконале володіння різноманітними психодіагностичними методиками

Завдання-до-іспиту-з-психодіагностики

Література-з-курсу-Психодіагностика

Плани семінарських занять з психодіагностики

Самостійна-робота-з-Психодіагностики