Основи психосоматки

Дисципліна "Основи психосоматики" є курсом за вибором, який входить у блок клінічних дисциплін. Вона викладається протягом одного семестру на IV році навчання для студентів напряму підготовки "психологія". Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психосоматики» є ознайомлення студентів з базовими поняттями, принципами  та теоріями формування психосоматичних захворювань, аналіз причин, механізмів та проявів психосоматичних захворювань, формування у студентів практичних навичок діагностики психосоматичних захворювань та психологічної допомоги даній категорії пацієнтів.

Завдання-для-самостійної-роботи-з-курсу-Основи-психосматики

Завдання-до-заліку-Основи-психосоматики

Література-Основи-психосоматики

Основи психосоматики_короткий зміст лекцій