Метаматичні методи у психології

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів навичок використання математичних методів для аналізу результатів психологічних досліджень.

Навчальна дисципліна “Математичні методи в психології” дає уявлення про сучасні можливості математичних методів щодо забезпечення достовірності результатів психологічних досліджень; застосування статистичних та інформаційних технологій, засобів та методів обробки інформації; засвоєння способів побудови науково обґрунтованих баз даних в різних сферах діяльності психологів.

Мета курсу – ознайомити студентів із можливостями використання математичних методів в психологічних дослідженнях, формувати початкові уміння та навички застосування статистичних критеріїв для перевірки гіпотез психологічних досліджень, розвивати професійне мислення.

Студенти отримають теоретичні знання та практичні навички, необхідні для розуміння професійних публікацій, самостійного використання основних математичних методів аналізу даних, які застосовуються при проведенні емпіричних досліджень; підготовки презентацій та звітів за результатами аналізу.

Навчальні матеріали з курсу "Математичні методи в психології"

Питання до іспиту_мат.методи