Клінічна психологія

Дисципліна "Клінічна психологія" входить до блоку клінічних дисциплін. Вона викладається на III році навчання у першому семестрі для студентів напряму підготовки "психологія". Метою викладання навчальної дисципліни «Клінічна психологія» є створення у студентів чіткого уявлення про проблематику роботи психолога у клініці: психологічні аспекти поведінки та системи ставлень хворого, їх вплив на здоров'я та хворобу, про психологічні аспекти діяльності лікаря; про сфери застосування специфічних медико-психологічних знань, про практичні напрямки роботи клінічного психолога, про специфічний діагностичний та корекційний методичний апарат та вміння його використовувати самостійно.

Клінічна психологiя_короткий зміст лекцій

Клінічна психологія_плани семінарських занять

Література-з-курсу-Клінічна-психологія

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Самостійна-робота-з-клінічної-психології