Клінічна психодіагностика

Дисципліна "Клінічна психодіагностика" входить до блоку клінічних дисциплін. Вона викладається протягом семестру на V році навчання для студентів-магістрів напряму підготовки "психологія"Метою викладання навчальної дисципліни «Клінічна психодіагностика»  є забезпечення засвоєння студентами теоретичних та практичних засад використання різних діагностичних процедур: бесіди, інтерв’ю, функціональних проб, суб’єктивних та проективних тестів. 

Завдання-до-іспиту-з-клінічної-психодіагностики

Клінічна психодіагностика_короткий зміст лекцій

Література-з-курсу-клінічна психодіагностика

Самостійна-робота-з-клінічної-психодіагностики