ВІТАЄМО НА САЙТІ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ КНЛУ

 


Кафедра психології і педагогіки здійснює навчальний процес на всіх факультетах і забезпечує профільну підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом «Психологія».
Навчання тісно пов’язане з набуттям практичних вмінь та навичок в області психодіагностики, психокорекції, психологічного консультування, групової роботи, тощо. У зв’язку з цим налагоджено чітку систему проходження практики нашими студентами.

Одним з основних завдань кафедри є забезпечення адаптації майбутніх фахівців до сучасних вимог роботодавців. Відтак, наші випускники мають наступні конкурентні переваги:

 • високий рівень загальної теоретичної і практичної підготовки;
 • вільне володіння англійською мовою, ґрунтовне вивчення якої в лінгвістичному університеті передбачено програмою підготовки фахівців-психологів, що, безперечно, розширює їхні можливості в плані працевлаштування;
 • володіння вміннями і навичками науково-дослідницької і проектної роботи;
 • поряд із всебічним і ґрунтовним вивченням матеріалу передбаченого класичними програмами підготовки фахівців-психологів, наші студенти мають унікальну можливість ознайомлення з теорією і практикою авторського підходу у психологічному консультуванні, розробленого проф. Бондаренком О.Ф. – етичний персоналізм.

Досвідчений і висококваліфікований колектив кафедри забезпечує:

 • якісне орієнтування своїх студентів в професії, що стає запорукою їхнього подальшого успішного професійного самоздійснення. Наші випускники успішно працюють у ряді державних та комерційних установ, зокрема у сферах:
 • науково-педагогічної діяльності;
 • психологічних служб в системі освіти;
 • психологічного консультування;
 • управління персоналом (HR);
 • реклами та зв’язків з громадськістю (PR);
 • найбільш амбітні та активні стають ініціаторами та керівниками власних проектів, зокрема у сфері громадської діяльності (див. напр. IChooseproject http://ichoose.com.ua/ ) та безпосередньо психологічної допомоги.

Ви маєте змогу долучитися до нас на таких умовах:

 • навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі результатів ЗНО з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи;
 • на навчання для здобуття ступеня бакалавра університет приймає абітурієнтів на другий курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки;
 • навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
 • на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.