Психологія здоров’я

Дисципліна "Психологія здоров'я" викладається у другому семестрі на першому році навчання. ​Мета дисципліни – формування системних знань про концепції покращення та збереження психологічного здоров’я, шляхижє зміцнення  психіки через розкриття її резервів, розвиток і вдосконалення емоційної та вольової сфер,  мислення, соціально-психологічних навичок. Представлена ​​програма побудована з урахуванням новітніх досягнень у галузі психології та суміжних науках.

          Основні завдання курсу:

  • ознайомити слухачів з сучасними концепціями розуміння «здорової особистості»
  • надати знання про зміст напрямків патологізації особистості
  • продемонструвати значення психологічних факторів, що впливають  на формування та розвиток захворювань
  • збагатити актуальними знаннями про сучасні профілактичні програми підтримки та розвитку психологічного та фізичного здоров'я
  • навчити студента вільно орієнтуватися в комплексі сучасних наукових проблем психології здоров'я
  • підготувати студентів до самостійного дослідження в області психології здоров’я

 

Рекомендована література з курсу Психологія здоров'я

Самостійна робота з курсу "Психологія здоров'я"