Психологія сексуальності

Дисципліна "Психологія сексуальності" є курсом за вибором, який входить у блок клінічних дисциплін. Вона викладається протягом одного семестру на V році навчання для студентів-магістрів напряму підготовки "психологія". Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія сексуальності» є створення у студентів чіткого уявлення про фактори, що впливають на сексуальне здоров’я особистості та гармонійне сімейне життя, межі розуміння сексологічної норми, причини формування сексуальних розладів.  

Завдання до семінарських занять з психології сексуальності

Література з курсу Психологія сексуальності

Питання-до-заліку-з-курсу-Психологія-сексуальності

Психологія сексуальності_короткий зміст лекцій