Професійно-педагогічна етика

 Завдання вищої школи вимагають підготовки фахівців, які  поєднують у собі високий професійний рівень і високі моральні якості. Особливо це стосується тих фахівців, які є провідниками вищої освіти в суспільстві, тобто викладачів, дослідників вищих навчальних закладів. Завдання інтеграції України в Європейський культурний простір вимагає брати до уваги тенденцію до впровадження професійної етики в начально-виховний процес європейських університетів,  університетів США.

 У результаті вивчення дисципліни студенти-магістранти повинні мати знання і вміння з таких тем: загальні засади педагогічної етики; принципи педагогічної етики; моральна свідомість педагога; характеристика основних категорій етики; добро і зло, справедливість, щастя у професійній діяльності педагога; моральний обов’язок, моральна відповідальність педагога; честь і гідність, совість педагога; роль і місце вчинку в моральній діяльності педагога; моральні проблеми педагогічної діяльності; педагог як суб’єкт моральних відносин. Це сприятиме формуванню переконання майбутніх фахівців ВНЗ у тому, що вони своєю професійною діяльністю покликані утверджувати в суспільстві ідеали справедливості, гуманізму, гідності, любові. 

Матеріали з курсу "Професійно-педагогічна етика"