Левченко Тетяна Іванівна

Левченко доктор педагогічних наук, професор

Освіта:

1964 р. – закінчила державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Філологія: російська мова та література,викладач грецької мови".

З 1975 р. – кандидат педагогічних наук, з 1993 р. – доктор педагогічних наук.

В 1983 р. присвоєно вчене звання доцента, з 1995 р. – професор кафедри педагогіки.

Наукова діяльність: автор 185-ти публікацій у провідних фахових виданнях України, у тому числі монографій: "Актуализация мотивационных ресурсов при обучении неродному языку"(1992), "Современніе дидактические концепции в образовании"(1995),"Науково-методологічні проблеми формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі"(1999), "Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах"(2002), "Європейська освіта: конвергенція і дивергенція"(2007), "Мотивація суб}єкта в різних видах діяльності"(2011).

Основні навчальні курси: теорія навчання, дидактика, теорія виховання, теорія і практика професійної освіти, психологія і педагогіка вищої освіти, моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця.

Сфера наукових інтересів: параметри якості вищої освіти в Європейському контексті, роль університетів в розвитку суспільства, теоретична парадигма університетської освіти, проблеми мотивації, демотивації і розвитку сутдента в процесі навчання.