Крюкова Олена Вікторівна

 кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта

Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Психологія», аспірантуру по кафедрі психології і педагогіки.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування екологічно доцільної поведінки школярів».

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології.

У 2015 році закінчила докторантуру по кафедрі психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Додаткова освіта

1.09.2007-30.05.2008 роки – відоцтва  Європейської асоціації психотерапії і консультування, курси психотерапії і консультування.

Листопад 2006 та лютий 2007 років – сертифікат «Курси підготовки викладачів ВНЗ до впровадження психологічних тренінгів», Київський національний університет імені Т.Шевченка,

Жовтень 2010 року – сертифікат участі у тренінг-семінарі “Діалоги особистості”, Інститут психології імені Г.Костюка НАПН України.

17-19 червня 2011 року – сертифікат участі у програмі підвищення кваліфікації “Відкриття екзистенційного досвіду”, Інститут екзистенційної психології і життєтворчості, м. Москва.

Липень 2013 року - сертифікат учасника літньої психологічної школи “Сучасні психологічні практики”, Київський національний університет імені Т.Шевченка.

19-20 березня 2016 року - сертифікат участі у семінарі-тренінгу «Етичний персоналізм: культуровідповідна традиція в психологічному консультуванні і психотерапії», м. Москва.

Трудова діяльність

1997-2012 роки – асистент, доцент кафедри психології Донецького національного університету.

2012-2015 роки – докторант, доцент кафедри психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

2015 рік – теперішній час – доцент кафедри психології і педагогіки Київського національного лінгвістичного університету.

Наукові інтереси

У наукові  інтереси входить така проблематика: соціальна психологія, соціальна психологія особистості, соціальна психологія розвитку, психологія управління, політична психологія.

Основні публікації

  • Технологія психолого-педагогічного супроводу соціального розвитку особистості у юнацькому віці / О.В. Крюкова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. –  К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – Т.Х.– Вип. 25. – С.264-277.
  • Особливості соціально-цінних якостей особистості в юнацькому віці / О.В. Крюкова // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. –  К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – Т.Х. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 24. – С.285-298.
  • Особливості екоціннісних диспозицій університетської молоді / О.В. Крюкова, М.В. Рева // Актуальні проблеми екологічної психології: Екологічна психологія: Збірник наукових праць / За ред: Максименка С.Д., – т. 7. – Вип. 20. Ч.1. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка, 2010. – С. 211-215.
  • Метод незаконченных предложений при изучении конфликтности личности в юношеском возрасте / О.В. Крюкова // Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований Topical areas of fundamental and applied research III, Vol. 2, spc Academic, CreateSpace 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014, p. 100-106.
  • Психологія: в схемах, таблицях, коментарях: посібник для студентів непсихологічних спеціальностей / Крюкова О.В., Лефтеров В.О., Рогозіна М.Ю.. – Донецьк; ДонНУ, 2010. – 178 с. (З грифом МОН України, Лист №1/11-3741 від 06.05.2010 р.)
  • Основи філософії: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Алексєєва, Т.О. Андрєєва, О.В. Крюкова та ін., [та ін.] ; ред. Л. М. Нікітін ; Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – 323 с. (З грифом МОН України, Лист №1.4/18-Г-2483 від 03.12.2009 р.)
  • Психологія і педагогіка вищої школи / О.В. Крюкова, М.В. Рева. – Донецьк : ДонНУ, 2011. –  195 с.