Федько Світлана Леонідівна

Федько_С.

Федько Світлана Леонідівна

кандидат психологічних наук, старший викладач

Освіта:

2011 рік – закінчила магістратуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю «Психологія» та отримала кваліфікацію практичного психолога зізнанням англійської мови.

2012 – 2015 роки – навчання в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету (кафедра психології і педагогіки)під науковим керівництвом професора О.ФБондаренка. Спеціальність 00.01.19 – Загальна психологія, історія психології.

2016 рік – захист кандидатської дисертації на тему «Культуродоцільні тенденції в практиці надання психологічної допомоги».

Присудження наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності «19.00.01 – загальна психологія, історія психології». Наказ МОН України від 01.07.2016 № 750

Наукова робота:

Автор наукових публікацій з проблеми соціокультурної обумовленості практики психологічного консультування у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Учасник міжнародних наукових та науково-практичних конгресів, конференцій, та семінарів з актуальних проблем психології та психологічного консультування, що підтверджено відповідними сертифікатами та посвідченнями.

Сфера наукових інтересів: крос-культурні дослідження; особливості становлення особистості в етнокультурному просторі; соціокультурний контекст надання психологічної допомоги; проблеми застосування  методівматематичної статистикив експериментальних психологічних дослідженнях.

Дисципліни: Математичні методи в психології; загальна психологія; нейропсихологія; психологія спілкування; основи протидії маніпуляції в спілкуванні(дисципліна за вибором).

З науковихпублікацій:

URL: – http://www.mprj.ru/archiv_global/2014_5_28/nomer/nomer02.php