Диференціальна психологія

Предметом навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» є аналіз структури індивідуальності на основі вивчення індивідуальних, типологічних та групових відмінностей між людьми.

Головною метою вивчення курсу є розвиток у студентів професійного мислення та засвоєння основних принципів, механізмів становлення і розвитку людської індивідуальності як цілісного феномену; засвоєння основних положень теорії та практики наукових досліджень структури індивідуальності на основі вивчення індивідуальних, типологічних та групових відмінностей між людьми.

Завдання дисципліни:

  1. Засвоїти головні категорії та поняття диференціальної психофізіології та психології.
  2. Оволодіти знаннями щодо етапів розвитку диференціальної психології та психофізіології; напрямків диференціально-психологічних досліджень; джерел індивідуальних відмінностей та структури індивідуальності в різних підходах;  індивідних характеристик; специфіки характеру, здібностей; типологічного підходу до вивчення особистості та характеру (сучасні типології); теорії рис особистості; особливостей статі, віку; специфіки взаємодії психології праці та диференціальної психології; особливостей індивідуального стилю діяльності; стильових особливостей індивідуальності.
  3. Засвоїти методи диференціальної психофізіології та психології.
  4. Навчитись здійснювати психологічний аналіз поведінки індивіда.

Навчальні матеріали з курсу "Диференціальна психологія"

ПИТАННЯ Диференційна психологія 2020