Бондаренко Олександр Федорович

_rom4806доктор психологічних наук, професор

Освіта:

1973  рікзакінчив з відзнакою перекладацьке відділення Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка.

1975 – 1978 роки – навчання в аспірантурі Інституту психології імені Г.С. Костюка у відомого українського вченого, фахівця з психології мовлення – І.О.Синиці.

1978 рікзахист кандидатської дисертації у Спеціалізованій вченій раді при Інституті психології імені Г.С. Костюка на тему: «Психолінгвістичний аналіз комунікативної діяльності вчителя».

1989-1992 роки – навчання в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

1993 рікзахист докторської дисертації у Спеціалізованій вченій раді при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Тема дисертаційної роботи: «Соціальна психотерапія особистості (психосемантичний аспект)»

1995 рік – отримав звання професора психології.

з 2003 рокучлен-кореспондент НАПН України.

з 2016 року  дійсний член НАПН України.

 Додаткова освіта та наукова робота:

з  1984 року брав участь у навчальних семінарах таких всесвітньо відомих фахівців з психотерапії як К.Роджерс, К.Вітекер, Ф.Шапіро,О.Алексейчик та ін.

 1986 рік – стажування з позамедичної психотерапії в Першій московській медичній академії ім. І.М. Сеченова та Петербурзькому психоневрологічному науково-дослідному інституті імені В.М. Бехтєрєва.

1990 рік – запрошений лектор факультету соціальних та гуманітарних наук Дрезденського Технічного університету.

1997 рік – запрошений професор Лондонського Інституту психіатрії ім. Г. Модслі при Лондонському королівському університеті.

 1999 рік – стажування в Лейденському університеті в лабораторії проблем мовленнєвої поведінки дітей,що страждають на аутизм.

 Учасник численних всесвітніх та європейських конгресів з психології (Вірменія, Велика Британія, Германія, Греція, Нідерланди, Росія, Чехія, Угорщина та ін.).

Сфера наукових інтересів: психолінгвістика та психосемантика висловлювання; мовленнєва поведінка й групові норми та процеси; ментальність та структура висловлювання; структура свідомості й висловлювання; висловлювання в  нормі й патології; міжособистісні процеси та структура дуальної свідомості; психосемантика змінених станів особистості. 

Автор монографій, підручників, експериментальних та теоретичних статей,  а також численних науково-популярних праць з консультативної, соціальної та медичної психології.

Напрямки практичної діяльності: психологічне консультування з проблем змінених станів свідомості; психодіагностика та корекція дуальних станів свідомості, спричинених травматичними стосунками.

Віце-президент Професійної психотерапевтичної ліги (2007-2014 рр). Головний редактор «Журнала практикующего психолога» ( 1999-2014рр). Автор офіційно затвердженого методу психологічного консультування «етичний персоналізм», діагностичних методик з визначення прихованих конфліктів у групі та діаді.

Дисципліни:

вступ до спеціальності; загальна психологія (вступ до психології); етичний персоналізм; психологія особистості, проблеми маніпуляцією свідомістю; етичний персоналізм як вітчизняна традиція психологічного консультування.

 З останніх публікацій:

1.http://www.mprj.ru/archiv_global/2015_2_31/nomer03.php
2.http://mprj.ru/archiv_global/2014_3_26/nomer/nomer04.php
3.http://www.mprj.ru/archiv_global/2013_3_20/nomer/nomer17.php

З публікацій минулих років:

1.И-цзин психотерапии.http://propsiholog.ru/node/321

2.Переклад книги І.Я.Франка "Сотворения світу" ( до 150-ліття від дня народження).http://www.twirpx.com/file/1453633/

Науково-популярні публікації:

1."Мой парень – псих…" http://prof-bondarenko.kiev.ua/nauchno-populyarnye-publikacii-49.html

2."Стать другим челвеком" http://prof-bondarenko.kiev.ua/nauchno-populyarnye-publikacii.html